Pełnomocnictwo – co warto wiedzieć?

Pełnomocnictwo – co warto wiedzieć?

W niektórych przypadkach konieczne jest przekazanie pewnych uprawnień dotyczących Twoich spraw finansowych zaufanej osobie, aby mogła ona podejmować decyzje w Twoim imieniu. Adwokat może pomóc Ci w ustanowieniu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo daje komuś innemu prawne upoważnienie do działania w Twoim imieniu w sprawach finansowych i innych. Pełnomocnictwo może być odwołalne lub nieodwołalne, w zależności od okoliczności. 

Dlaczego potrzebujesz pełnomocnictwa? Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto przekazać komuś innemu ograniczoną kontrolę nad swoimi finansami: Możesz zaufać tej osobie w kwestii swoich informacji i wydatków. Chcesz, aby ktoś inny zarządzał Twoimi sprawami finansowymi i prawnymi bez konieczności angażowania innej osoby trzeciej za każdym razem, gdy zachodzi zmiana w tych sprawach.

Kto może udzielić pełnomocnictwa?

Jak sama nazwa wskazuje, pełnomocnictwo to rodzaj porozumienia prawnego, które pozwala innej osobie podejmować decyzje w Twoim imieniu. Ogólnie rzecz biorąc, możesz wyznaczyć kogoś jako swojego pełnomocnika albo w momencie, kiedy masz już jakiś drobny majątek lub aktywa, które możesz łatwo przekazać swojemu pełnomocnikowi w przyszłości, albo kiedy wiesz, że będziesz miał jakieś poważne, ale nieuniknione problemy zdrowotne, z którymi nie możesz sobie sam poradzić. Osoba, którą możesz ustanowić swoim pełnomocnikiem musi mieć jednak ukończone 18 lat. 

Wiele wzorów gotowych dokumentów jak pełnomocnictwo do reprezentowania spółki z o.o wzór oraz innych znajdziesz na stronie rejestracjaspolkizoo.pl

Czego udziela pełnomocnictwo?

Ogólna zasada jest taka, że osoba, która posiada pełnomocnictwo, udziela go osobie, która została upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem posiadacz pełnomocnictwa może działać tylko w imieniu mocodawcy, a jego uprawnienia są ograniczone wolą i chęciami mocodawcy. Innymi słowy, udzielający pełnomocnictwa udziela pełnomocnikowi upoważnienia do dokonywania w jego imieniu określonych czynności, a pełnomocnik może podejmować tylko takie czynności, na jakie zezwolił mu udzielający.

Grantor może udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa do wielu różnych rzeczy, od zarządzania finansami mocodawcy po podejmowanie decyzji medycznych. Jakie sprawy nie wchodzą jednak w zakres udzielenia pełnomocnictwa? Wiele przykładów spraw, nad którymi pełnomocnictwo nie udziela upoważnienia to: – Pełnomocnictwo nie daje władzy nad sprawami imigracyjnymi. Jeśli imigrant chce zmienić swoje obywatelstwo, musi to zrobić na własną rękę.

Co się stanie, gdy odwołasz pełnomocnictwo?

Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz, że nie ufasz już osobie, która posiada Twoje pełnomocnictwo, możesz po prostu odwołać pełnomocnictwo i wyznaczyć inną osobę jako swojego pełnomocnika. Aby odwołać pełnomocnictwo, należy doręczyć oryginały dokumentów osobie, którą ustanowiłeś pełnomocnikiem. Wówczas Twój pełnomocnik otrzyma upoważnienie do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku odwołania pełnomocnictwa, oryginały doręczonych dokumentów staną się dowodem jego odwołania w przypadku jakichkolwiek działań prawnych, które mogą się pojawić. Fakt, że odwołałeś pełnomocnictwo oznacza, że osoba, która je posiadała nie jest już uprawniona do działania jako Twój pełnomocnik i musi teraz szukać nowego umocowania prawnego. Jeżeli jednak pełnomocnictwo zostało odwołane z innego powodu niż niezdolność posiadacza do działania w charakterze Twojego pełnomocnika, odwołanie nie będzie miało żadnego skutku.

Trwałe pełnomocnictwo do spraw finansowych

Trwałe pełnomocnictwo do spraw finansowych upoważnia daną osobę do podpisywania dokumentów bankowych i finansowych w twoim imieniu. Pełnomocnik może upoważnić kogokolwiek do podpisywania dokumentów w twoim imieniu, nawet jeśli jesteś ubezwłasnowolniony lub nie możesz podpisać własnych dokumentów. Trwałe pełnomocnictwo do spraw finansowych jest zazwyczaj odwołalne, co oznacza, że można je odwołać w dowolnym momencie. Jest ono przydatne, gdy nie jesteś w stanie złożyć własnego podpisu lub gdy musisz dokonać zmian na swoich kontach bankowych lub finansowych.

Trwałe pełnomocnictwo do spraw opieki zdrowotnej

Trwałe pełnomocnictwo do spraw opieki zdrowotnej daje ci prawo do podejmowania decyzji medycznych za siebie. Pełnomocnik może upoważnić kogokolwiek do podejmowania decyzji medycznych za Ciebie, nawet jeśli nie jesteś w stanie przedstawić swoich życzeń. Ten rodzaj pełnomocnictwa jest zazwyczaj nieodwołalny, co oznacza, że nie można go odwołać. Jest ono przydatne w sytuacjach, gdy stajemy się niezdolni do podejmowania decyzji i nie możemy prosić o pomoc rodziny i przyjaciół.

Odwołalne czy nieodwołalne pełnomocnictwo?

Ogólnie rzecz biorąc, trwałe pełnomocnictwo jest nieodwołalnym pełnomocnictwem, ponieważ nie można go odwołać. Odwołalne pełnomocnictwo jest odwołalne, co oznacza, że możesz je odwołać w każdej chwili. Możesz wybrać taki rodzaj pełnomocnictwa, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Kiedy wybrać odwołalne pełnomocnictwo?

Odwołalne pełnomocnictwo jest najczęściej używane w sytuacjach krótkoterminowych. Potrzebujesz kogoś, kto będzie zarządzał Twoimi finansami przez kilka tygodni lub miesięcy, dopóki nie znajdziesz kogoś innego do pomocy. Odwołalne pełnomocnictwo jest odwołalne, więc jeśli zdecydujesz, że nie ufasz swojemu pełnomocnikowi, możesz po prostu odwołać pełnomocnictwo i znaleźć kogoś nowego bez żadnych kłopotów.

Z kolei nieodwołalne pełnomocnictwo jest zazwyczaj doskonałym wyborem do długoterminowego zarządzania finansami. Osoba posiadająca pełnomocnictwo zwykle zarządza Twoimi finansami do końca życia.

Powrót na górę