Relacje inwestorskie w sektorach budowlanych – wsparcie prawne

Relacje inwestorskie w sektorach budowlanych – wsparcie prawne

Pozytywne relacje między inwestorem a wykonawcą, podwykonawcami są bardzo pożądane i niestety trudne do osiągnięcia, zwłaszcza gdy inwestycja nie idzie jak z płatka. Tym samym wszelkie spory, powstające wątpliwości, problemy, zaległości należy wyjaśniać możliwie jak najszybciej. 

Wsparcie prawne w relacjach inwestorskich

Każda inwestycja to spore przedsięwzięcie, nie zawsze realizowana jest zgodnie z planem, terminami. Kłopoty w doborze podwykonawców, problemy urzędowe z licznymi zezwoleniami, to chleb powszedni dla inwestora. Kompleksowa obsługa prawna nieruchomości Warszawa wskazana jest każdemu inwestorowi.w ramach usług obsługi prawnej świadczone są również badania i analizy czy to na początku inwestycji czy też w jej trakcie i aż po jej ukończeniu. poza wykonaniem zestawień inwestor otrzymuje opracowanie wyników, wniosków i konkluzji, statystyk, prognoz zwrotu itp. 

Zakres usług prawnych

Porady prawne z dziedziny obrotu nieruchomościami to dość pojemny zestaw czynności, zagadnień. w skład usługi kompleksowego wsparcia spodziewac sie mozna reprezentacji w postępowaniach administracyjnych, sądowych w sprawach pozwoleń na budowę, ustanowienie warunków zabudowy, czy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. do zadań prawników z zespołu doradczego nalezy takze podpowiadanie decyzji i poczynań w relacji na linii inwestor wykonawca, względnie podwykonawca. to także udział w  negocjacjach dotyczących zapisów umowy, opracowanie pism, odpowiedzi na wezwania, wnioski itp. Co więcej to także kwestie związane z obecnymi właścicielami sąsiednich nieruchomości, wspólnota mieszkaniową, zarządcami w celu odkupu, wynajecia czy służebności na korzyść własnych zabudowań przyszłych. 

Nadzór nad inwestycją

Inwestor zazwyczaj inwestuje środki pieniężne z oczekiwaniem wypłaty zysku, rzadko kiedy osobiście sprawuje nadzór inwestorski. Do tych zadań posiada grupę doradców, prawników z doświadczeniem i wiedzą, którzy na czas inwestycji beda sprawować kontrolę formalna nad realizacją planu inwestorskiego i rzeczywiste postępu inwestycji. Czasem w skald obsługi prawnej wchodzi także kwestia ustaleń z mediami i gestorami. Rozmaite sprawy związane z gwarancjami bankowymi, roszczeniami względem nienależycie wykonanych prac, usług to także zadania dla kancelarii obsługującej inwestora. 

Obrót nieruchomościami inwestycyjnymi

Oprócz budowy, remontu wpisanych w inwestycję w nieruchomości warto wspomnieć, iż obsługa prawna przydaje się w końcowym etapie inwestycji, gdy nie chodzi o współpracę z podwykonawcami, ale sprzedaż, wynajem nieruchomości klientowi ostatecznemu. standardy w obrocie nieruchomościami nie zawsze nadają się do zastosowania. Potrzebna jest wówczas profesjonalna porada prawna, dzięki której można chronić swój interes inwestora. Nie bez znaczenia jest reputacja inwestora, którą podnosi prestiż kancelarii prawnej go obsługującej. wszelkie prawne czynności winny być zgodne z prawem, oraz doktryna prawa. Wybierając kancelarię prawną można być pewnym, że nie popełnimy błędu jako inwestor ani w relacjach z podmiotami państwowymi i samorządowymi jak i prywatnymi.

Powrót na górę