Polisolokaty – Czy istnieją sprawdzone sposoby na rozwiązanie umowy?

Polisolokaty – Czy istnieją sprawdzone sposoby na rozwiązanie umowy?

Polisolokaty – ubezpieczenia UFK miały być opłacalną i bezpieczną opcją do tradycyjnych lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych. Najbardziej reklamowaną korzyścią płynącą z posiadania takiej umowy ubezpieczenia była okazja do uchronienia się przed płaceniem tzw. podatku Belki. 

Polisolokaty oferowały ubezpieczonym niemałe zyski i gwarantowały bezpieczeństwo wpłacanych pieniędzy. Niestety, po latach wyszło na jaw, że ubezpieczenia UFK zamiast obiecywanych korzyści majątkowych – generują poważne straty finansowe. Wiele osób, zwłaszcza starszych jest posiadaczami polisotokaty i nie wie co z nią zrobić. Zastanówmy się zatem, jakie są sposoby na rozwiązanie tej niekorzystnej umowy?

Co to jest polisolokata?

Polisolokata to, najprościej rzecz ujmując, umowa ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jest to produkt finansowy, który zawiera niektóre właściwości lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej, jak i standardowej polisy na życie. Z reguły, polisolokaty są tak skonfigurowane, że osoba ubezpieczona jest zobligowana do opłacania regularnych składek. Kapitał z tych wpłat trafia w całości na fundusze inwestycyjne. 

Teoretycznie, zgromadzone na rachunku ubezpieczonego składki miały wypracowywać przychód, w rzeczywistości polisolokaty nie przynosiły żadnych profitów. Potencjalne zyski pożerane były przez liczne opłaty oraz rozmaite prowizje pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki. Skoro już mowa o bankach, warto nadmienić, że to właśnie instytucje bankowe zajmowały się sprzedażą ubezpieczeń UFK. 

Czy można wycofać się z polisolokaty?

Z polisolokaty, jak z każdej umowy, możemy wycofać się 30 dni od momentu jej podpisania. W tym przypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zwrotu wszystkich środków wpłaconych na nasze konto.

Gdy od momentu zawarcia umowy na polisolokatę minęło więcej niż miesiąc, pozostało nam  wypowiedzenie umowy. Wypada wspomnieć, że rezygnacja z polisolokaty jest sprawą dość prostą, nie wymagającą posiadania wyspecjalizowanej wiedzy.

Wymówienie polisolokaty podczas jej trwania wiąże się uiszczeniem całego szeregu należności, które mogą stanowić nawet około 80% kwoty zgromadzonych na polisolokacie oszczędności. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przekazania klientowi informacji o kwocie do wypłaty, jaka została po potrąceniu wszystkich opłat likwidacyjnych. 

Jak wycofać się z polisolokaty i odzyskać pieniądze?

W sytuacji, gdy umowa UFK została już wypowiedziana i towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało nam tylko część zgromadzonych na polisolokacie oszczędności – możemy dochodzić zwrotu pobranej kwoty na tzw. opłatę likwidacyjną. 

Z całą pewnością, największe szanse na 100% zwrot pieniędzy oferuje nam postępowanie sądowe. W takim przypadku, opłaca się powierzenie naszej sprawy prawnikowi. Profesjonalna kancelaria specjalizująca się w polisolokatach dokładnie przeanalizuje umowę i będzie walczyć o nasze pieniądze przed sądem.

Powrót na górę