Jakie usługi RODO możesz wybrać?

Jakie usługi RODO możesz wybrać?

Po wprowadzeniu nowych przepisów związanych z procedurami przetwarzania danych osobowych przedsiębiorstwa muszą się do nich dostosować. Wiadomo, jak coś jest nowe to na początku może wydawać się trudne. Z pomocą przychodzą usługi szkoleń RODO dla firm. Jakie usługi RODO możesz wybrać dla swojej firmy? 

Kogo dotyczy rozporządzenie RODO? 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie RODO, dotyczy wszystkich członków Unii Europejskiej. Ściślej ujmując dotyczy wszystkich zarządzających danymi osobowymi, kiedy firma ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej (bez względu w jakim rzeczywiście miejscu dochodzi do przetwarzania danych). W drugim przypadku firma może mieć siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej ale zajmuje się procesowaniem danych z powodu oferowania swoich towarów lub usług dla osób fizycznych z UE.

Kogo nie dotyczy rozporządzenie RODO? 

Są także przypadki, kiedy Rozporządzenie RODO nie dotyczy niektórych osób. Nie dotyczy to osób nieżyjących, osób prawnych ani danych, które nie są powiązane z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową osoby, która te dane przetwarza.  Dane osobowe to informacje prywatne na nasz temat. Są to głównie imię, nazwisko, numer dowodu, PESEL, adres IP. Warto też wspomnieć,że zgodnie z rozporządzeniem RODO nie można gromadzić i przetwarzać informacji na temat orientacji seksualnej, poglądów politycznych, religijnych, filozoficznych, danych zdrowotnych. 

Jak wygląda ochrona przetwarzania danych w firmie? 

Firma może wyznaczyć Inspektora danych osobowych. Taka osoba będzie odpowiedzialna monitorowanie tego, w jaki sposób dane w firmie są przetwarzane. Będzie musiała także poinformować współpracowników, którzy także mają styczność z danymi osobowymi o prawidłowości procesów i przepisach. 

Inspektor danych osobowych jest potrzebny, kiedy prowadzisz firmę, w której gromadzi się duże ilości danych osobowych. Również wtedy, kiedy procesy z tym związane są głównym przedmiotem twojej firmy. Jeśli więc prowadzisz średnie lub duże przedsiębiorstwo to najprawdopodobniej potrzebujesz inspektora danych osobowych. 

Jakie usługi RODO możesz wybrać?

Dla swojej firmy możesz znaleźć dopasowane usługi RODO pod kątem Twojej prowadzonej działalności. Szkolenia mogą być realizowane zarówno w dni pracy, jak i weekendy, przy czym zaleca się, aby odbywały się w godzinach pracy, ponieważ jest to wiedza niezbędna do wykonywania obowiązków pracowników. Szkolenia można dostosować pod kątem miejsca przeprowadzania. Najskuteczniejsze będą spotkania na żywo. Kiedy jednak firma działa zdalnie to jest możliwość przeprowadzenia szkoleń online. Może to być jedno spotkanie lub seria spotkań. Zależnie od potrzeb firmy zlecającej. 

Pamiętajmy,że jako przedsiębiorstwo musimy przechowywać dokumentację związaną z odbytymi szkoleniami dla pracowników. Dokumentacja będzie niezbędna w razie kontroli. Zaleca się także,aby takie szkolenia odbywały się raz na rok dla przypomnienia informacji oraz oczywiście dla nowych pracowników. 

Powrót na górę