Rekrutacja

+100%-

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu „Kreatywna Przedsiębiorczość III” rozpoczęła się w dniu 15 maja 2017 roku i zakończyła się 9 czerwca 2017 roku.

OBECNIE NIE PRZYJMUJEMY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

 

Logo-kolor-LODZGO
Wypełnione formularze rekrutacyjne przyjmowane były w godzinach pracy biura projektu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00 – 15.00.

Biuro projektu – dane kontaktowe

 

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej regulamin rekrutacji (prosimy o zapoznanie się):

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kreatywna Przedsiębiorczość III

Przedstawiamy również załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 (format .docx): Formularz Rekrutacyjny – Kreatywna Przedsiębiorczość III
Załącznik 2: Karta Oceny Formalnej – Kreatywna Przedsiębiorczość III
Załącznik 3: Karta Oceny Merytorycznej – Kreatywna Przedsiębiorczość III

—-

Załącznik 1 w formacie .doc: Formularz Rekrutacyjny – doc

Załącznik 1 w formacie pdf Formularz Rekrutacyjny – PDF (wersja z rozszerzonymi polami – dla podglądu bądź w celu wydrukowania i wypełnienia ręcznego).


 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 6 stron. Nie są przyjmowane również żadne załączniki na tym etapie rekrutacji.

Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych:

Kryteria formalne, które musi spełniać Formularz Rekrutacyjny są następujące:

 1. musi mieć ponumerowane strony,
 2. musi być podpisany własnoręcznie na każdej stronie przez Kandydata wraz z datą na ostatniej stronie,
 3. musi być złożony w oryginale. Przez oryginał Formularza Rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
 4. niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza. Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści.
 5. musi być wypełniony czytelnie w języku polskim: komputerowo bądź odręcznie, w takim przypadku wyłącznie drukowanymi literami,
 6. liczba stron nie może przekraczać 6. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 6 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo).

 

Skrócony opis rekrutacji

Podano również przybliżone (mogą ulec zmianie) terminy związane z rekrutacją i rozpoczęciem projektu.

 1. Nabór zgłoszeń.
 2. Ocena formalna. Polegała na sprawdzaniu m.in. kompletności wypełnionych i złożonych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formalna przeprowadzana na bieżąco w miarę wpływania zgłoszeń.
 3. Ocena pomysłu na biznes opisanego w formularzu rekrutacyjnym przez dwóch losowo wybranych ekspertów Komisji Rekrutacyjnej. Listy: do 22 czerwca 2017.
 4. Rozmowa z doradcą zawodowym. Terminy: 22-27 czerwca 2017.
 5. Wstępne listy osób zakwalifikowanych do projektu – 29 czerwca 2017
 6. Procedura odwoławcza – Czas na składanie odwołań: 30 czerwca – 4 lipca 2017. Ponowne oceny: do ok. 8 lipca 2017.
 7. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu i list rezerwowych (ok. 13-14 lipca 2017, najpóźniej do 21 lipca 2017). Termin ten zależny jest od decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, który akceptuje ostateczne listy zakwalifikowanych do projektu.
 8. Rozpoczęcie bloku szkoleniowo-doradczego – ok. 14-17 lipca (najpóźniej do 28 lipca 2017).

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w bloku szkoleniowo-doradczym zostanie zaproszonych 48 osób.

 

Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu jest w zakładce Wsparcie w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania wsparcia, który reguluje dalsze kwestie w projekcie.

 

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na podstronie Biuro projektu.