zdjęcie tła

Przedłużona rekrutacja dla mężczyzn

Na podstawie Regulaminu rekrutacji do projektu (§6 pkt. 10), decyzją Kierownika Projektu, nabór formularzy zostaje przedłużony tylko dla mężczyzn.

 

W okresie do 2 czerwca 2017 roku złożono ponad 60 formularzy (dokładnie 64); jednak zdecydowaną większość stanowią formularze kobiet. W związku z niewystarczającą liczbą formularzy mężczyzn, aby zapewnić odpowiednią grupę mężczyzn w projekcie i listę rezerwową mężczyzn, podjęto decyzję jak wyżej.

 

Przedłużony nabór formularzy dla mężczyzn trwać będzie do przyjęcia minimum 10 formularzy lub do 9 czerwca 2017 roku, jeśli nie uda się zebrać odpowiedniej liczby formularzy wcześniej.