Informacje o dotacji

Oficjalne listy rankingowe

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów, zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 25.09.2017 roku. Wyniki są oficjalne i ostateczne, tj. nie przysługuje już od nich odwołanie.

Na liście, obok osób wcześniej rekomendowanych do otrzymania wsparcia uwzględniono osoby, które zostały Beneficjentami Pomocy po odwołaniach. Przedstawiamy również listy rezerwowych. Osoby te mogą zostać Beneficjentami w projekcie w przypadku rezygnacji kogoś z list rankingowych.

Oficjalne listy mają poprawiony również błąd, który wdał się w publikacji list przed odwołaniami. Pani z numerem 20/BP2017 nie miała policzonych 2 punktów (przyznanych przez oceniającego, jednak nie uwzględnionych w wyniku) – średnio 1 punktu. Błąd ten nie miał wpływu na rekomendację Pani nr 20/BP2017 ani innych osób.

Osobom, które dostały wsparcie w projekcie serdecznie gratulujemy! Osobom, którym tym razem się nie udało, życzymy powodzenia w pozostałych projektach i dziękujemy za udział w projekcie.

Podczas podpisywania umów będziemy informować indywidualnie o zmianach w biznesplanach, które muszą wykonać niektórzy beneficjenci projektu.

W dniach do 28 września nastąpi podpisywanie umów w projekcie. Prosimy o przybycie na uzgodniony termin do biura projektu z uruchomioną działalnością gospodarczą (weryfikowany będzie wpis do CEIDG, który prosimy wydrukować) oraz z założonym rachunkiem bankowym (prosimy więc o przyniesienie umowy z bankiem lub oświadczenia o założonym rachunku firmowym [preferowane] lub wydzielonym subkoncie). Terminy będą uzgadniane w dniu 26.09.2017 roku. Osoby, które mogą już podpisać umowę w dniu 26.09.2017 roku, prosimy o kontakt mailowy: biuro@kreatywnaprzedsiebiorczosc.pl.

Poręczenia będą podpisywane w ciągu 14 dni od podpisania umowy (lub w dniu podpisania umowy, jeśli ktoś ma już poręczycieli).

Wszyscy beneficjenci muszą mieć otwartą działalność gospodarczą do dnia 28.09.2016 włącznie (najpóźniejszy termin). Prosimy zatem zakładać wpisy w CEIDG.

 

Listy rankingowe:

KOBIETY – DOFINANSOWANIE

MĘŻCZYŹNI – DOFINANSOWANIE

Listy rezerwowe (i osoby z negatywną oceną):

KOBIETY – LISTA REZERWOWA

MĘŻCZYŹNI – LISTA REZERWOWA