Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

W procesie rekrutacji wpłynęło łącznie 74 formularzy rekrutacyjnych. Oprócz jednego (nr 73/2017), wszystkie formularze przeszły ocenę formalną.

Formularze nr 26, 62 oraz 63 uzyskały poniżej 30 punktów w conajmniej jednej części oceny (były brane pod uwagę dwa pierwsze kryteria) i na podstawie §8 pkt 15. regulaminu rekrutacji nie przechodzą do kolejnego etapu oceny.

Kolejny etap rekrutacji – rozmowa z doradcami zawodowymi – zacznie się w najbliższy czwartek (22.06). W dniu 21.06 będziemy zapraszać na konkretne godziny wybranych uczestników na pierwszy dzień rozmów, a następnie na kolejne dni. Prosimy oczekiwać na telefon.

Kandydaci na uczestników projektu mogą dostać swoje karty oceny merytorycznej podczas rozmów z doradcą zawodowym lub przekazywane będą one na wniosek zainteresowanej osoby.

Odwołania od ocen możliwe są po przeprowadzeniu etapów rozmów (na podstawie §8 pkt 18. oraz §10 pkt 5 regulaminu rekrutacji). Dotyczy to również osób, które nie zostały zakwalifikowane do etapów rozmów.

 

WYNIKI W PDF:

Ocena merytoryczna formularzy