Listy rankingowe – rekrutacja do projektu

Poniżej znajdują się listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „Kreatywna przedsiębiorczość III”.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

Do projektu zakwalifikowało się 19 mężczyzn i 29 kobiet.

Jedna z kobiet (21/2017) złożyła rezygnację z udziału w projekcie, więc jej miejsce zajmuje pierwsza kobieta z listy rezerwowej (4/2017).

 

W procedurze odwoławczej przyjęto 3 odwołania mężczyzn i 7 odwołań kobiet. Osoby te mają pogrubione numery formularza rekrutacyjnego na listach. Dwóch mężczyzn poprawiło swoje wyniki w wyniku procedury odwoławczej (57/2017 z rozmowy z doradcą i 68/2017 z oceny formularzy). Pięć kobiet również poprawiło swoje wyniki (34/2017 z etapu rozmów i 3/2017, 45/2017 , 42/2017, 41/2017 z oceny formularzy). Poprawione wyniki zostały również pogrubione. Pozostałe osoby odwołujące się uzyskały takie same bądź niższe oceny w wyniku ponownej oceny.

 

Szkolenia w projekcie rozpoczną się w poniedziałek, 17 lipca 2017 roku o godzinie 9.00.

Zobacz: Harmonogram zajęć w projekcie.

 

——-

Aktualizacje:

W dniu 13.07.2017 zrezygnował z udziału w projekcie mężczyzna o numerze 69/2017. W jego miejsce wszedł pierwszy mężczyzna na liście rezerwowej: 68/2017.

W dniach 14-16.07.2017 rezygnacje złożyły Panie: 55/2017, 28/2017, 21/2017, 49/2017 i 34/2017 oraz złożyli Panowie: 69/2017, 43/2017, 64/2017, 70/2017 (jako osoba z listy rezerwowej, ustępując miejsca kolejnej osobie). W ich miejsce do projektu weszły Panie: 4/2017, 67/2017, 31/2017, 10/2017, 66/2017 oraz weszli Panowie: 72/2017, 23/2017, 71/2017.