Harmonogram

Harmonogram działań w projekcie „Kreatywna Przedsiębiorczość III”:

 • maj 2017 – rozpoczęcie projektu,
 • 11 maja 2017 roku – spotkanie organizacyjne dot. rekrutacji,
 • 15 maja 2017 roku – rozpoczęcie rekrutacji (nabór formularzy rekrutacyjnych)
 • 2 czerwca 2017 – planowane zakończenie rekrutacji,
 • 5 czerwca – 9 czerwca 2017 roku – przedłużona rekrutacja dla mężczyzn,
 • 15 maja – 9 czerwca 2017 roku – ocena formalna formularzy,
 • 15 maja – 20 czerwca 2017 – ocena merytoryczna formularzy
 • 20 czerwca 2017 – publikacja list po ocenie merytorycznej,
 • 22-27 czerwca 2017 – rozmowy z doradcą zawodowym,
 • 29 czerwca 2017 – publikacja list po rozmowach z doradcą zawodowym (przed odwołaniami),
 • 30 czerwca – 4 lipca 2017 – przyjmowanie odwołań od ocen uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej,
 • 30 czerwca – 7 lipca 2017 – ponowna ocena formularzy / ponowne rozmowy z doradcą zawodowym w ramach procedury odwoławczej,
 • 13 lipca 2017 – publikacja list osób zakwalifikowanych do projektu,
 • 17 lipca 2017 – rozpoczęcie zajęć w bloku szkoleniowo-doradczym „ABC przedsiębiorczości”,
 • 31 lipca 2017 – planowane zakończenie bloku szkoleniowego dla wszystkich grup,
 • 17 sierpnia – 23 sierpnia 2017 – termin przyjmowania wniosków i biznesplanów: w godzinach 11.00-15.00 (w biurze projektu),
 • do 4 września 2017 roku – przewidywany termin wstępnych wyników (przed odwołaniami),
 • 4 września – 8 września 2017 roku – przewidywany termin na złożenie potencjalnych odwołań,
 • do 22 września 2017 roku – przewidywany termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi. Podany termin jest raczej ostateczny. Zakładamy, że WUP w Łodzi wcześniej zaakceptuje listy rankingowe, być może do dnia 15 września 2017 roku,
 • od dnia publikacji list do 28 września 2017 roku – przewidywany termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych),
 • od dnia podpisania umowy do 14 dni (II połowa września/początek października)- poręczanie umów o przyznane wsparcie.
 • od dnia poręczenia, najpóźniej w ciągu 7 dni (początek października) – wypłata przyznanego wsparcia na uruchomienie działalności,
 • co miesiąc przez 6 miesięcy – wypłata wsparcia pomostowego podstawowego,
 • od dnia podpisania umowy do okresu trzech miesięcy (październik-grudzień 2017) – zakupy towarów i usług w ramach otrzymanego wsparcia,
 • grudzień 2017 – styczeń 2018 – rozliczenie wydatkowanego wsparcia na uruchomienie działalności,
 • od dnia podpisania umowy do końca okresu 6 miesięcy (październik 2017 – marzec 2017) – wydatkowanie przyznanego wsparcia pomostowego podstawowego,
 • luty-marzec 2017 (dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie) – przyjmowanie wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe.
 • połowa marca 2017 – publikacja list o przyznane wsparcie pomostowe przedłużone (dokładny termin podany później), następnie podpisywanie umów o przyznane wsparcie,
 • marzec 2017 – kwiecień 2017 – rozliczenie wydatkowanego wsparcia pomostowego podstawowego,
 • kwiecień 2017 – wrzesień 2017 – wydatkowanie przyznanego wsparcia pomostowego przedłużonego.
 • wrzesień 2017 – rozliczenie udziału w projekcie.

W całym okresie inkubacji firm w projekcie (od końca września 2017 do końca września 2018) przewidziane zostaną kontrole beneficjentów projektu oraz przyznawanie wsparcia szkoleniowo-doradczego według potrzeb.