zdjęcie tła

Harmonogram zajęć w projekcie

Zamieszczamy harmonogram zajęć w projekcie:

Harmonogram zajęć

W harmonogramie podano obok nazwy szkolenia liczbę porządkową / liczbę godzin ogółem z danego szkolenia.

Spotkanie organizacyjne zacznie się w sali A120 w Art Inkubatorze, Łódź, ul. Tymienieckiego 3, w poniedziałek, 17 lipca 2017 o godzinie 9.00.

Zajęcia odbywać się będą w Art Inkubatorze w salach podanych w harmonogramie.

Zastrzegamy prawo do niewielkich korekt w harmonogramie.

 

Wsparcie doradcze w projekcie (doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu) jest realizowane od początku bloku szkoleniowo-doradczego i jest ustalane indywidualnie z przydzielonym doradcą. Nazwisko doradcy podane będzie pierwszego dnia szkoleń.

Podział na grupy:

gr. 1 – 14,  2, 9, 56, 60, 42, 48, 18, 44, 11, 57, 71,

gr. 2 – 22, 15, 65, 20, 45, 4, 10, 12, 1, 25, 19, 36,

gr. 3 – 32, 13, 51, 50, 6, 67, 31, 66, 16, 59, 72, 68,

gr. 4 – 5, 38, 8, 3, 52, 24, 47, 29, 54, 27, 61, 23, 3.