zdjęcie tła

Nieformalne wyniki biznesplanów

Nieformalne wyniki oceny biznesplanów Szanowni Państwo! Poniżej znajdują się wyniki z oceny złożonych wniosków i biznesplanów. W jednym pliku (osobnym dla kobiet i mężczyzn) zaznaczono osoby, które Łódź Art Center będzie rekomendował do otrzymania wsparcia (kolor zielony) i osoby na listach rezerwowych (żółty – oznaczający, że osoba uzyskała pozytywną ocenę). Kolor biały oznacza z kolei […]