Wstępne wyniki – wsparcie pomostowe przedłużone

Wyniki oceny wsparcia pomostowego przedłużonego (I ocena, wyniki wstępne): Wyniki – Pomostowe przedłużone   Przyjmowanie odwołań: do wtorku, 13.03, do godziny 15.00. Podstawa prawna – §21 Regulaminu przyznawania wsparcia.

zdjęcie tła

Nieformalne wyniki biznesplanów

Nieformalne wyniki oceny biznesplanów Szanowni Państwo! Poniżej znajdują się wyniki z oceny złożonych wniosków i biznesplanów. W jednym pliku (osobnym dla kobiet i mężczyzn) zaznaczono osoby, które Łódź Art Center będzie rekomendował do otrzymania wsparcia (kolor zielony) i osoby na listach rezerwowych (żółty – oznaczający, że osoba uzyskała pozytywną ocenę). Kolor biały oznacza z kolei […]