dzieci

Podania o zwrot kosztów

Poniżej wzory wniosków o zwrot kosztów za dojazd na szkolenia i doradztwo oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. W jednym pliku umieszczono wniosek za szkolenia oraz doradztwo – są one na kolejnych kartkach. Zdania z gwiazdką (*) są do skreślenia, jeśli nie opisują faktycznego stanu rzeczy Wnioskodawcy.   Zwrot kosztów – opieka […]

zdjęcie tła

Harmonogram zajęć w projekcie

Zamieszczamy harmonogram zajęć w projekcie: Harmonogram zajęć W harmonogramie podano obok nazwy szkolenia liczbę porządkową / liczbę godzin ogółem z danego szkolenia. Spotkanie organizacyjne zacznie się w sali A120 w Art Inkubatorze, Łódź, ul. Tymienieckiego 3, w poniedziałek, 17 lipca 2017 o godzinie 9.00. Zajęcia odbywać się będą w Art Inkubatorze w salach podanych w harmonogramie. […]

Zapytanie ofertowe

Łódź Art Center poszukuje doradców do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w zakresie tworzenia biznesplanów w projekcie „Kreatywna przedsiębiorczość III”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca będzie obejmowała: konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu w wymiarze 5h na osobę, mające na celu przygotowanie wspólnie z nimi wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia (dotacji) […]