Logo-kolor-LODZGO

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

Informacje dotyczące przyjmowania wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone Realizator Projektu „Kreatywna Przedsiębiorczość III” ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego będzie można złożyć w biurze projektu w dniach: 28 lutego oraz 1 i 2 marca 2018 roku w godzinach: 11.00-15.00. Wnioski można wysłać także pocztą tradycyjną bądź kurierem […]

Informacje o dotacji

Rozliczenie wsparcia

Przypominamy, że rozliczenie wydatkowania wsparcia jednorazowego na uruchomienie działalności mija wraz z końcem trzeciego miesiąca działalności (dla większości Beneficjentów to termin do 25-27 grudnia, warto więc wydatkować wsparcie do 22 grudnia, ze względu na to, że później jest weekend oraz Święta Bożego Narodzenia). Po tym okresie mają Państwo miesiąc na złożenie dokumentu rozliczeniowego. Prosimy, aby rozliczenie zawierało […]

zdjęcie tła

Nieformalne wyniki biznesplanów

Nieformalne wyniki oceny biznesplanów Szanowni Państwo! Poniżej znajdują się wyniki z oceny złożonych wniosków i biznesplanów. W jednym pliku (osobnym dla kobiet i mężczyzn) zaznaczono osoby, które Łódź Art Center będzie rekomendował do otrzymania wsparcia (kolor zielony) i osoby na listach rezerwowych (żółty – oznaczający, że osoba uzyskała pozytywną ocenę). Kolor biały oznacza z kolei […]

dzieci

Podania o zwrot kosztów

Poniżej wzory wniosków o zwrot kosztów za dojazd na szkolenia i doradztwo oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. W jednym pliku umieszczono wniosek za szkolenia oraz doradztwo – są one na kolejnych kartkach. Zdania z gwiazdką (*) są do skreślenia, jeśli nie opisują faktycznego stanu rzeczy Wnioskodawcy.   Zwrot kosztów – opieka […]

zdjęcie tła

Harmonogram zajęć w projekcie

Zamieszczamy harmonogram zajęć w projekcie: Harmonogram zajęć W harmonogramie podano obok nazwy szkolenia liczbę porządkową / liczbę godzin ogółem z danego szkolenia. Spotkanie organizacyjne zacznie się w sali A120 w Art Inkubatorze, Łódź, ul. Tymienieckiego 3, w poniedziałek, 17 lipca 2017 o godzinie 9.00. Zajęcia odbywać się będą w Art Inkubatorze w salach podanych w harmonogramie. […]

Listy rankingowe – rekrutacja do projektu

Poniżej znajdują się listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „Kreatywna przedsiębiorczość III”. Lista rankingowa kobiet Lista rankingowa mężczyzn Do projektu zakwalifikowało się 19 mężczyzn i 29 kobiet. Jedna z kobiet (21/2017) złożyła rezygnację z udziału w projekcie, więc jej miejsce zajmuje pierwsza kobieta z listy rezerwowej (4/2017).   W procedurze odwoławczej przyjęto 3 odwołania mężczyzn […]

Listy rankingowe (przed odwołaniami)

Przedstawiamy Państwu listy rankingowe (w pliku pdf) po wszystkich etapach rekrutacji (przed odwołaniami): Listy rankingowe kobiet (przed odwołaniami) Listy rankingowe mężczyzn (przed odwołaniami)   Łącznie 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) zostało już rekomendowanych przez Łódź Art Center, realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu. Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy […]

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych. W procesie rekrutacji wpłynęło łącznie 74 formularzy rekrutacyjnych. Oprócz jednego (nr 73/2017), wszystkie formularze przeszły ocenę formalną. Formularze nr 26, 62 oraz 63 uzyskały poniżej 30 punktów w conajmniej jednej części oceny (były brane pod uwagę dwa pierwsze kryteria) i na podstawie §8 pkt 15. regulaminu rekrutacji nie przechodzą do kolejnego […]

Ocena formalna formularzy

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że prawie wszyscy kandydaci przeszli ocenę formalną. Jedynie jeden przypadek nie zdołał przejść oceny formalnej – nr formularza 73/2017 (M).